Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate și de protecție a datelor personale

S.C. HCI TOP PROIECT S.R.L. solicită vizitatorului/utilizatorului să aloce câteva minute pentru a citi cu atenție prezenta politică de confidențialitate.

Tuturor persoanelor care încriu datele lor personale pe site-ul www.woodengift.ro deținut de S.C. HCI TOP PROIECT S.R.L., vă aducem la cunoștință obligațiile ce vă revin conform reglementărilor naționale și europene, conform legilor:

 • nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
 • nr. 506 din 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și la Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor)

Plasând o comanda pe site-ul www.woodengift.ro, se înregistrează și se stochează date referitoare la nume, adresă, telefon, metoda de plată selectată și e-mail.

Datele Dumneavoastra vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.


Ce date personale colectăm și cum le folosim?

Informațiile ce ne sunt necesare pentru pregătirea și livrarea comenzilor plasate de dumneavoastră pe site-ul www.woodengift.ro sunt informații de contact: cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, numărul de telefon mobil sau fix și adresa de e-mail;

Este util sa ne furnizaţi aceste informaţii pentru a putea executa contractul de vânzare la distanţă (adica, comanda online în termeni juridici). Ne va fi imposibil să vă expediem comanda dacă nu ştim cum vă numiţi, unde doriţi să primiţi coletul sau cum vă poate contacta curierul.

Echipa S.C. HCI TOP PROIECT S.R.L., vă va contacta pentru confirmarea comenzii via e-mail sau telefonic, pentru a putea finaliza cu succes comanda dumneavoastră.  

Compania cu care lucrăm pentru livrarea prin curier a comenzilor dumneavoastră vă va contacta prin mesaje de tip SMS sau telefonic pentru a vă transmite detalii despre ziua și ora livrării comenzii dumneavoastră.

Modalitate de plată: S.C. HCI TOP PROIECT S.R.L., intermediază doar preluarea datelor bancare sau a modalității de plată selectate pe site-ul www.woodengift.ro, acestea fiind procesate și gestionate de procesatorul de plăți cu care lucrăm: PAYU.

Istoricul comenzilor și produselor păstrate în coșul de cumpărături: vom păstra istoricul comenzilor Dumneavoastră pentru a putea preveni şi detecta fraudele care vă vizează atât pe dumneavoastră, cât şi pe noi.

E-mail-ul: va fi folosit doar cu acordul dumneavoastră pentru a vă putea trimite ultimele noutăți sau promoții disponibile pe site-ul www.woodengift.ro, dar și infiormații referitoare la statusul comenzii, livrare și factură.

 

Durata stocării datelor cu caracter personal.

Vom păstra informaţiile cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră cât timp  aveţi cont pe site-ul nostru, pentru timpul necesar onorării comenzilor plasate de dumneavoastră, pentru intervalul necesar procesării cererilor dumneavoastră. 

Dacă aţi completat formularul de confirmare consimţământ trimis pe e-mail, parte din campania de newsletter, vă informăm că păstrăm informaţiile oferite pentru un interval de 2 ani.

Datele de pe facturile emise de S.C. HCI TOP PROIECT S.R.L pentru Dumneavoastra se păstrează timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite facturile, conform legislatiei în vigoare: legea contabilității nr. 82/1991. 


Ce drepturi aveți?

 Conform noului Regulament pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, aveţi următoarele drepturi:

 • De a accesa datele dumneavoastră: Aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.
 • De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a rectifica datele cu caracter personal pe care le considerați inexacte și care vă privesc, și care sunt supuse prelucrării de către S.C. HCI TOP PROIECT S.R.L., precum și dreptul de a solicita ștergerea datelor atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.
 • De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita restrictionarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care vă informăm că vom păstra datele în legătură cu care ați solicitat restrictionarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • La portabilitatea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de S.C. HCI TOP PROIECT S.R.L. către alt operator.
 • De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care trebuie să continuăm să facem acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.
 • De a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

De asemenea, vă reamintim că aveți dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați furnizat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră menționate mai sus au fost încălcate, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) prin depunerea unei plângeri.

 

Transferul datelor către terți

S.C. HCI TOP PROIECT S.R.L nu va transmite datele dumneavoastră personale unor terțe părți pentru a fi utilizate în scopuri comerciale.

Informațiile colectate sunt destinate numai utilizării de către S.C. HCI TOP PROIECT S.R.L și sunt comunicate doar terților furnizori și partenerilor implicați in mod direct sau indirect in procesele aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de procesare plăți, furnizori servicii e-mail, site, etc.).

 

 Cum ne contactati?
 1. Prin telefon.

  Vă așteptăm zilnic de luni până vineri între 10:00 la 17:00. la telefonul 0762.631.557 pentru a plasa o comandă sau pentru orice altă intrebare.

 2. În scris:
 • la adresa e-mail: office@woodengift.ro sau
 • prin poșta la adresa judet Ilfov, comuna Chiajna, sat Dudu, strada Preot Sebe Costin nr 11. Destinatar SC HCI TOP PROIECT SRL

Persoana desemnată de firma noastră în relaţia cu clienţii şi userii site-ului, pentru a asigura conformitatea respectării prevederilor Noului Regulament pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal este: Ionut Hancu.

 

Consimțământ

Prin utilizarea în continuare a site-ului www.woodengift.ro, declar faptul ca am citit și am înteles în totalitate cele de mai sus și consimt prelucrarea și utilizarea datelor mele cu caracter personal, în conformitate cu cele indicate în prezentul document.